آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
آيين¬نامه اجرايي بند (د) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
آيين‌نامه شفاف‌سازي روش اجراي رديف (۴) منابع و رديف (۱۰) مصارف جدول منابع و مصارف تبصره (۱۴) ماده واحده...
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي بند (ز) اصلاحي تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۲۴/۰۸/۱۴۰۱
آيين نامه حمايت از سکوها و کسب و کارهاي اقتصاد ديجيتال
۲۴/۰۸/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (د) الحاقي به ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت...
۱۰/۰۸/۱۴۰۱
آيين‌نامه حمايت از توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين در حوزه آموزش و پرورش
۱۰/۰۸/۱۴۰۱
آيين نامه کاهش مصرف کيسه هاي پلاستيکي
۱۰/۰۸/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۱) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي
۰۲/۰۸/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي ماده (۶۵) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران
۳۰/۰۷/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (ک) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۳۰/۰۷/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۴۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۳۰/۰۷/۱۴۰۱
آيين‌نامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از حق التوليه، حق‌النظاره و هداياي مستقل و ميزان حق‏الزحمه امين يا...
۲۳/۰۷/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه کمک هاي اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان آموزش فني و حرفه‏اي کشور
۲۳/۰۷/۱۴۰۱
آيين¬نامه اجرايي بند (ع) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۲۳/۰۷/۱۴۰۱