آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح بخش‌هايي از تعاريف و مواد ۹ و۱۲ آيين‌نامه آموزش ايمني کارفرمايان، کارگران و کارآموزان در جلسه...
۱۶/۰۸/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي در خصوص نحوه نقل و انتقال حق بيمه يا کسور بازنشستگي از صندوق...
۱۳/۱۱/۱۳۹۹
اصلاحيه آيين نامه نحوه تشکيل مجامع عمومي تعاوني¬ها
۲۳/۰۶/۱۳۹۹
آيين‌نامه داخلي شوراي عالي حفاظت فني
۱۷/۱۲/۱۳۹۸
آيين‌نامه ايمني در جايگاه‌هاي عرضه سوخت
۲۰/۰۹/۱۳۹۸
آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۳) قانون حمايت از حقوق معلولان
۲۰/۰۸/۱۳۹۸
آيين نامه اجرايي ماده (۱۲) قانون حمايت از حقوق معلولان
۲۰/۰۸/۱۳۹۸
آيين‌نامه ايمني در کارگاه‌هاي سنگبري
۲۰/۱۲/۱۳۹۷
دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه ايمني امور پيمانکاري
۰۵/۰۸/۱۳۹۷
آيين نامه ايمني کار با ابزارهاي دستي و دستي قدرتي
۲۱/۰۷/۱۳۹۷
آيين نامه ايمني کار با دستگاه هاي ريخته گري تحت فشار (دايکست)
۲۵/۰۵/۱۳۹۷
الحاق يک بند به مواد (۲) و (۳) فصل سوم اصلاحيه دستورالعمل روش اجرايي و مدارک لازم جهت صدور رواديد ورود...
۱۹/۱۰/۱۳۹۶
آيين‌نامه ايمني در عمليات انتقال نيروي برق
۰۴/۰۲/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۷) آيين‌نامه اجرايي بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي
۲۷/۱۱/۱۳۹۴
آيين‌نامه مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني
۱۷/۱۱/۱۳۹۴