آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اردبيل
۲۲/۰۲/۱۴۰۳
اصلاح ماده (۱۵) اساسنامه شرکت سهامي مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه کالاي آب و برق (ساتکاب) و تبصره آن
۲۰/۰۲/۱۴۰۳
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شکوفايي
۲۰/۰۲/۱۴۰۳
اصلاح ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه¬گذاري صنايع کوچک
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۷) اصلاحي اساسنامه شرکت ارتباطات زيرساخت
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۶) اصلاحي اساسنامه شرکت سهامي برق منطقه¬اي گيلان
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح اساسنامه شرکت شهرک‌هاي کشاورزي
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۱۳) اساسنامه سازمان خصوصي سازي
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اساسنامه اصلاح شده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
۱۴/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران
۱۶/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها
۱۶/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح بند (۲) و تبصره ماده (۹) اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداري فناوري‌هاي نوين آب‌هاي جوي
۰۷/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح بند (۳) ماده (۴) اساسنامه شرکت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي)
۰۴/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح بند (ذ) ماده (۷) اساسنامه شرکت بازآفريني شهري ايران
۰۴/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۳) اساسنامه صندوق بيماري‌هاي خاص و صعب‌العلاج
۰۱/۱۰/۱۴۰۱