آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون استفساريه ماده (۷۹) قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران
۲۳/۰۹/۱۳۹۵
قانون استفساريه ماده (۸۰) قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران
۲۳/۰۹/۱۳۹۵
قانون تفسير قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران...
۲۴/۰۲/۱۳۹۴