آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص محاسبه نرخ سوخت (ATK) تحويلي به بالگردهاي امداد و نجات جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي...
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص زمان اعتبار کد (۵۱) ويرايش سوم کتاب ارزش نسبي خدمات سلامت
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص حذف ماده (۱۴) آيين¬نامه ساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره/ هيأت...
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص خودپرداخت (فرانشيز) آزمايش شايع (تست گلوبال) تشخيص آزمايشگاهي کوويد ۱۹
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تشکيل کارگروه جهت استفاده از ظرفيت مازاد صنعت دفاعي و نيل به خوداتکايي در تأمين...
۰۱/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه سياست‌ها و اقدامات تقويت و ترويج نام‌گذاري متولدين جديد مبتني بر فرهنگ اسلامي ـ ايراني
۲۵/۰۹/۱۴۰۰
انتصاب آقاي سيدصولت مرتضوي بعنوان نماينده رئيس‌جمهور در هيأت امناي صندوق کارآفريني اميد
۱۷/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه اصلاح تبصره ۴ آيين نامه ضوابط ارزيابي قاريان و مدرسان قرائت قرآن کريم
۱۷/۰۹/۱۴۰۰
مصوبات جلسه بيست و ششم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۷/۰۹/۱۴۰۰
مصوبات جلسه بيست و پنجم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۷/۰۹/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محمدرضا حسين‌نژاد به عنوان استاندار خراسان شمالي
۱۷/۰۹/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي حسن درويشيان به عنوان نماينده ويژه رييس¬جمهور به ¬منظور هماهنگي و پيگيري...
۱۳/۰۹/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي جواد قناعت به عنوان استاندار خراسان‌جنوبي
۱۳/۰۹/۱۴۰۰
اصلاح بند (۲) تصويب نامه شماره ۱۵۴۶۷/ت۲۸۹۱۶هـ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۵
۰۶/۰۹/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين هزينه خدمات ثبت¬نام دريافتي از داوطلبان شرکت در آزمون¬هاي سازمان سنجش آموزش...
۰۶/۰۹/۱۴۰۰