آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محمدصادق معتمديان به عنوان استاندار آذربايجان غربي
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي اسداله عباسي به عنوان استاندار گيلان
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
اصلاح انتهاي بند (۴) تصويب‌نامه‌هاي موضوع سندهاي ارتقاي بهره‌وري بخش حمل و نقل، کشاورزي، معدن، آب، برق...
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
اصلاح بند (۷) اصلاحي تصويب‌نامه شماره ۱۶۶۳۶۵/ت۵۴۱۵۰ هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۶۳۷۳۷/ت۵۹۰۴۲ هـ مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۰
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محسن منصوري به عنوان استاندار تهران
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي علي صالح‌آبادي به عنوان رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
۲۵/۰۷/۱۴۰۰
رأي شماره ‌۱۳۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بندهاي ۷ـ۷ و ۷ـ ۸ از دفترچه تعرفه عوارض...
۱۲/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي فرهاد زيويار به عنوان استاندار لرستان
۱۲/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محمدهادي ايمانيه به عنوان استاندار فارس
۱۲/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي احمد محمدي‌زاده به عنوان استاندار بوشهر
۱۲/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي مهران فاطمي به عنوان استاندار يزد
۱۲/۰۷/۱۴۰۰
مصوبه شماره چهار جلسه بيست و دوم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور
۲۴/۰۵/۱۴۰۰
مصوبه شماره سه جلسه بيست و دوم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور (فراگيرسازي سفته و برات الکترونيکي)
۲۴/۰۵/۱۴۰۰
مصوبه شماره دو جلسه بيست و دوم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور (توسعه، تکميل و گسترش سلامت الکترونيکي)
۲۴/۰۵/۱۴۰۰