آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص فهرست به روز شده مواد شيميايي تحت کنترل و پيش‌سازهاي موادمخدر...
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص اصلاح جزءهاي (الف) و (ب)...
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني اعضاي موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند به مدت سه سال
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين دستگاههاي مسئول کميسيون‌هاي مشترک اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي ديگر
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص وام بانک جهاني براي مقابله با شيوع ويروس کوويد ـ ۱۹ و تأمين مالي اقلام و تجهيزات...
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص اجراي کمربندي ماهشهر
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت گوشت مرغ منجمد آماده...
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري واتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تمديد تاريخ اجراي تصويب‌نامه...
۲۵/۱۰/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي بهمن اميري¬مقدم به عنوان استاندار کرمانشاه
۲۵/۱۰/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص سهميه و حق عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد در سال ۱۴۰۰...
۲۵/۱۰/۱۴۰۰
تصويب‌نامه درخصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع تخلفات اداري
۲۵/۱۰/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص اصلاح جريمه‏هاي نقدي تخلفات مندرج در قانون نظام صنفي کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و اصلاحات بعدي...
۲۵/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در خصوص فهرست کالاها و اقدامات آسيب‌رسان به سلامت و داروهاي با...
۱۸/۱۰/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين خط‌مشي¬هاي مديريت، حفاظت و بهره¬برداري پايدار از خاک کشور
۱۸/۱۰/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تشکيل کارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال
۱۸/۱۰/۱۴۰۰