آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص افزايش سرمايه شرکت ملي صنايع پتروشيمي
۲۵/۱۱/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص اضافه‌شدن شرکت مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه کالاي آب و برق (ساتکاب) به فهرست سازمان¬هاي...
۲۵/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح تصويب¬نامه شماره ۱۵۳۹۷۳/ت۵۷۷۵۲هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹
۲۰/۱۱/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تشکيل کارگروه سفرهاي استاني رئيس‌جمهور
۲۰/۱۱/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص افزايش حق حضور نمايندگان کارگر و کارفرماي شرکت¬کننده در هيئت¬هاي تشخيص و حل اختلاف
۲۰/۱۱/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعطيلي رسمي روز ۱۳/۱۱/۱۴۰۰ در استان قم جهت مراسم تشييع حضرت آيه¬الله¬العظمي صافي...
۲۰/۱۱/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين شهرستان بشرويه (استان خراسان جنوبي) به مدت دو ماه از اول تير ماه تا پايان...
۲۰/۱۱/۱۴۰۰
مصوبات پنجاه و چهارمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۱۸/۱۱/۱۴۰۰
شاخص هاي نحوه تسهيم منابع موضوع ماده (۴۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده بين کلانشهرها، دهياري ها و روستاهاي...
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
آيين نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
طرح نوسازي و بازسازي صنايع کشور موضوع بند (ح) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي...
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي جزء (۳ـ ۲) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بند (پ) ماده (۱۰۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي...
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سهم پرداختي سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه براي خدمات بستري در بخش فوريت‌هاي پزشکي...
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين فرودگاه هاي مجاز براي ورود و خروج کالا و مسافر
۱۲/۱۱/۱۴۰۰