آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای اردبیل
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمانشاه
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای تهران
۱۸/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی
۱۸/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای لرستان
۱۸/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران
۱۸/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان
۱۸/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای ایلام
۱۸/۰۹/۱۳۹۳
اصلاح اساسنامه شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار
۱۸/۰۸/۱۳۹۳
الحاق ماده (۳۴) به اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
۲۲/۰۷/۱۳۹۳