آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات...
۱۴/۱۰/۱۳۹۵
قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان
۱۴/۱۰/۱۳۹۵
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن فرهنگستان‌ها و مجامع علمي آسيا
۱۴/۱۰/۱۳۹۵
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواک
۱۴/۱۰/۱۳۹۵
قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي تايلند
۰۸/۱۰/۱۳۹۵
قانون موافقتنامه همکاري در زمينه دامپزشکي و بهداشت دام بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان
۲۲/۰۸/۱۳۹۵
قانون موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمباوه
۱۵/۰۷/۱۳۹۵
قانون موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مسافر و کالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري...
۱۵/۰۷/۱۳۹۵
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ساخت و بهره‌برداري از...
۱۵/۰۷/۱۳۹۵
قانون موافقتنامه تحديد حدود مرز دريايي در درياي عمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنت عمان
۰۱/۰۴/۱۳۹۵
قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس
۱۵/۰۲/۱۳۹۵
قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس
۰۴/۰۲/۱۳۹۵
قانون موافقتنامه انتقال محکومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاکستان
۰۴/۰۲/۱۳۹۵
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چک به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و...
۳۰/۰۱/۱۳۹۵
قانون تشريفات (پروتکل) انتقال محکومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضائي متقابل در امور کيفري بين...
۳۰/۰۱/۱۳۹۵