آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبات جلسه چهل و يکم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۹/۰۱/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۹) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده...
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
الحاق عبارت به بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۲۲۷۹۷۳/ت۶۰۶۳۱هـ مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۱
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
معيارهاي تعيين سطح آلايندگي واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي آلاينده
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري استان آذربايجان غربي
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري استان ايلام
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در استان آذربايجان شرقي
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان شهريار استان تهران
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تغيير نام شهر جديد هشتگرد
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص نرخ تسعير ارز جهت محاسبه قيمت خوراک و محصولات شرکت‌هاي پالايش نفت و پتروشيمي در اسفند...
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تسويه مطالبات شرکت‌‌هاي دولتي تابع بخش آب وزارت نيرو از دولت با بدهي شرکت‌هاي مذکور‌...
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص فروش شش دستگاه آپارتمان مسکوني (خوابگاه دخترانه) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش...
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري استان کرمان
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان قلعه گنج استان کرمان
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سود بازرگاني واردات خودرو
۱۴/۰۱/۱۴۰۲