آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
الحاق تبصره به ماده (۱) اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفريني ايثارگران
۲۲/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح تبصره۳ ماده ۱۲ اساسنامه «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآني»
۱۰/۰۳/۱۳۹۹
اساسنامه نمونه صندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله با مديريت غيرفعال
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۱۱) اساسنامه اصلاحي کميسيون ملي يونسکو در ايران
۲۷/۰۱/۱۳۹۹
اساسنامه اصلاحي صندوق و جداول پيوست حمايت و بازنشستگي آينده‌ساز
۲۷/۰۱/۱۳۹۹
اساسنامه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات
۰۴/۰۹/۱۳۹۸
اساسنامه صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
۱۱/۰۸/۱۳۹۸
اساسنامه سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان
۱۱/۰۸/۱۳۹۸
اساسنامه شرکت عمران شهر جديد ايوانکي
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
اساسنامه دانشگاه هنرهاي اسلامي ـ ايراني استاد فرشچيان
۱۵/۰۸/۱۳۹۷
اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونيک قضايي مرکزي
۱۷/۰۷/۱۳۹۷
اساسنامه کميته ملي پارالمپيک
۰۷/۰۶/۱۳۹۷
اساسنامه شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انساني و استاندارد قشم (سهامي خاص)
۱۱/۰۵/۱۳۹۶
اساسنامه شرکت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم (سهامي خاص)
۱۱/۰۵/۱۳۹۶