آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين‌نامه قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح تبصره (۲) ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۸/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۷/۱۱/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرائي بند ۳ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم
۰۴/۱۰/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۳) آيين‌نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ويژه رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حکومتي
۰۴/۰۹/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه نحوه تخصيص اعتبار مالياتي براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه توليدکنندگان...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۳۱)آيين‌نامه ميانجي‌گري در امور کيفري
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
اصلاح صدر و بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (۱) آيين نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه مجريان و ناظران انتخابات...
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
اصلاح بند (۸) دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
۲۹/۰۸/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي آموزشگاه‌هاي رانندگي
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه هماهنگي اقدامات عمراني مؤسساتي که خدمات آنها در داخل شهرها و محدوده روستاها، مستلزم...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲