آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص اجراي طرح مردمي‌سازي و...
۱۲/۰۵/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص برگزاري اجلاس وزراي محيط¬زيست کشورهاي همسايه و مسلمان با موضوع اصلي اقدام مشترک براي...
۱۲/۰۵/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين شهرهاي تهران، کرج، اصفهان، تبريز، مشهد، اهواز، قم و اراک به عنوان شهرهاي آلوده...
۱۲/۰۵/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص اجراي بند (ي) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۲/۰۵/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني آقاي عيسي فرهادي به عنوان عضو موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي...
۱۲/۰۵/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص ساماندهي بازار مسکن و اجاره بها
۱۲/۰۵/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص ترکيب اعضاي شوراي عالي امور ايرانيان خارج از کشور
۱۲/۰۵/۱۴۰۱
فهرست کالاها و اقدامات آسيب‌رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوءمصرف در سال ۱۴۰۱
۰۸/۰۵/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري استان چهارمحال و بختياري
۰۸/۰۵/۱۴۰۱
مصوبات چهل و دومين نشست هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار
۰۶/۰۵/۱۴۰۱
مصوبات شصت و سومين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۰۶/۰۵/۱۴۰۱
مصوبه شماره يک جلسه بيست و چهارم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات دستورالعمل اجرايي و الزامات فني موضوع...
۰۶/۰۵/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان شهريار
۲۳/۰۴/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص تعيين حق العمل خدمات جايگاه‌هاي سوخت با احتساب عوارض و ماليات بر ارزش افزوده در سال...
۲۳/۰۴/۱۴۰۱
تصويب‌نامه کميسيون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي در خصوص ارائه مجوزهاي مربوط به کسب و کارهاي مصوب هيئت مقررات‌زدايي...
۲۳/۰۴/۱۴۰۱