آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون موافقتنامه بين‌المللي روغن زيتون و کنسرو زيتون مورخ ۲۰۱۵(۱۳۹۴)
۲۳/۰۳/۱۳۹۷
قانون موافقتنامه همکاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان راجع به‌احداث و بهره‌برداري...
۰۱/۰۳/۱۳۹۷
قانون موافقتنامه انتقال محکومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمکراتيک سوسياليستي سريلانکا
۱۷/۰۲/۱۳۹۷
قانون موافقتنامه تأسيس دالان حمل و نقل و گذر بين‌المللي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي...
۰۹/۱۰/۱۳۹۶
قانون موافقتنامه انتقال محکومين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان
۱۴/۰۹/۱۳۹۶
قانون موافقتنامه همکاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري...
۰۷/۰۸/۱۳۹۶
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان راجع به همکاري در زمينه پيشگيري،...
۰۷/۰۸/۱۳۹۶
قانون موافقتنامه همکاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني
۰۶/۰۷/۱۳۹۶
قانون موافقتنامه همکاري در زمينه پيشگيري و واکنش به شرايط اضطراري در درياي خزر
۲۹/۰۵/۱۳۹۶
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه...
۲۹/۰۵/۱۳۹۶
قانون موافقتنامه حمل و نقل دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري کره
۰۱/۰۴/۱۳۹۶
قانون موافقتنامه همکاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان
۰۹/۰۳/۱۳۹۶
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور
۰۹/۰۳/۱۳۹۶
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ترکيه درخصوص تأمين اجتماعي
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه...
۲۷/۱۰/۱۳۹۵