آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص الحاق رديف‌هاي (۴۵) و (۴۶) تعرفه به فهرست کالاهاي اساسي
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص مذاکره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي مسافر...
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص مذاکره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه کمک متقابل اداري در امور گمرکي بين...
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص مذاکره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي...
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اقدام قوه قضاييه (دادگستري کل استان خراسان جنوبي) نسبت به خريد يک دستگاه خودروي سواري...
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح بند (۴) تصويب‌نامه شماره ۳۴۳۱۸۷/ت۶۱۰۱۱هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
مصاديق و شرايط تشخيص ظن قوي موضوع ماده (۴۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
الگوي مصرف بهينه گاز براي اقليم‌هاي مختلف کشور موضوع جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱۵) و آيين‌نامه اجرايي...
۱۰/۰۵/۱۴۰۲
مصوبات جلسه چهل و چهارم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۲۰/۰۴/۱۴۰۲
مصوبات جلسه چهل و سوم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۲۰/۰۴/۱۴۰۲
مصوبات جلسه چهل و دوم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۲۹/۰۳/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه صدور پروانه بهره¬برداري باشگاه و احداث ورزشگاه و مراکز خدمات ورزشي و تندرستي...
۲۷/۰۳/۱۴۰۲
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲۴/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تغيير و اصلاح محل اعتبارات...
۲۱/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص خريدهاي تضميني و حمايتي...
۲۱/۰۳/۱۴۰۲