آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي احمد اصغري مهرآبادي به عنوان رييس هيأت مديره و مديرعامل سازمان ملي زمين...
۱۶/۱۰/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي سيدمسيح حبيبي به عنوان کارشناس مشترک امور صنعتي ـ اقتصادي وزارتخانه¬هاي...
۱۶/۱۰/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان ميناب استان هرمزگان
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان بندرعباس استان هرمزگان
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان قوچان استان خراسان رضوي
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان قوچان استان خراسان رضوي
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان رودان استان هرمزگان
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين ميزان کمک هزينه (يارانه) پرداختي سازمان بهزيستي کشور به مراکز غيردولتي (روزانه...
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان فلاورجان استان اصفهان
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص عدم ممانعت از ترخيص کالا براساس اعتبار پيش‌بيني‌شده در جدول شماره (۹) قانون بودجه...
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص افزايش تعرفه آب تحويلي و يا برداشتي براي موارد خاص
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۳) آيين¬نامه اجرايي بند (و) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۳/۰۹/۱۳۹۹
مصوبه نحوه جذب منابع انساني در مشاغل آموزشي و تربيتي وزارت آموزش و پرورش
۲۳/۰۹/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تبديل مزرعه مستقل ويلادشت دهستان ملارد شمالي بخش مرکزي شهرستان ملارد استان تهران،...
۲۳/۰۹/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز
۲۳/۰۹/۱۳۹۹