آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۱۵/۰۵/۱۳۹۳
الحاق تبصره به بند (۲) ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
۲۴/۰۴/۱۳۹۳
الحاق تبصره به ماده (۳) اصلاحي اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي
۱۹/۰۴/۱۳۹۳
الحاق بند (۱۱) به دستورالعمل و روش اجرايي آيين‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
۱۷/۰۴/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۹) آيين‌نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
۱۷/۰۴/۱۳۹۳
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي
۱۲/۰۴/۱۳۹۳
اصلاح آيين‌نامه اجرايي جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
۱۱/۰۳/۱۳۹۳
الحاق تبصره به جزء (۳) بند (هـ) ماده (۳) آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي
۰۷/۰۳/۱۳۹۳
حذف بند (۲) ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي موارد معافيت استفاده از اوراق صورت وضعيت مسافري و بارنامه
۲۲/۰۲/۱۳۹۳
اصلاح آئين‌نامه نحوه برگزاري گردهمايي‌هاي بين‌المللي
۰۱/۰۲/۱۳۹۳
اصلاح ماده (۱) آيين‌نامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از حق‌التوليه و حق‌النظاره در سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱
۲۸/۱۲/۱۳۹۲
اصلاح بند (هـ) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۲
اصلاح تبصره (۲) ماده (۵) آئين‌نامه اجرايي بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۲۰/۱۲/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۱) آئين‌نامه تبادل هدايا با مقامات خارجي
۱۸/۱۲/۱۳۹۲
الحاق ماده (۱۳) به آيين‌نامه اجرايي بند (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۲۷/۱۱/۱۳۹۲