آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص قيمت تضميني محصول چغندرقند براي سال زراعي ۱۴۰۰ـ ۱۳۹۹
۱۱/۱۲/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص اعتبار مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحي قانون ماليات¬هاي...
۱۱/۱۲/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص محاسبه ماليات بر درآمد حقوق مأموران ثابت خارج از کشور
۱۱/۱۲/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه هزينه‌هاي جبراني افت سفره¬هاي آب زيرزميني در سال ۱۳۹۹
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۱۹) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي قاسم سليماني¬دشتکي به عنوان استاندار خوزستان
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تغيير در اعضاء هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم و ارس
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تعيين و اعمال نرخ حق¬العمل جايگاه¬هاي عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) از ابتداي سال ۱۳۹۹
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص تأمين مالي احداث قطار برقي شهر جديد پرديس به شهر تهران با حفظ مالکيت دولت
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
آيين‏نامه اجرايي قانون حمايت قضايي و بيمه‏اي از مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگل باني
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
آيين نامه نحوه فعاليت دستگاه هاي اجرايي در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
آيين‌نامه اجرايي نحوه ايجاد بستر يکپارچه ارايه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور و تسهيل...
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص اصلاح عوارض قطع درختان جنگلي
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص سرمايه‌گذاري در طرح‌ توليد پلي‌پروپيلن از گاز طبيعي در منطقه اسلام آباد غرب در استان...
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
تصويب‌نامه در خصوص انعقاد قرارداد شرکت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) با شرکت احداث و تکميل پروژه اصلاح...
۲۸/۱۱/۱۳۹۹