آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص اجراي طرح شناورسازي ساعت آغاز فعاليت کليه دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در تهران
۱۶/۰۸/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص صرفه‌جويي در مصرف برق مشترکان مصارف چاه‌هاي کشاورزي تا پايان سال ۱۴۰۱
۱۶/۰۸/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تشکيل کميسيون خاص برنامه و بودجه
۱۶/۰۸/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين هزينه خدمات ثبت نام دريافتي از داوطلبان شرکت در آزمون‌هاي سازمان سنجش آموزش...
۱۰/۰۸/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تأمين بخشي از هزينه‌هاي احداث پروژه آزادراه‌هاي تهران ـ شمال، اصفهان ـ شيراز، حرم...
۰۵/۰۸/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه‌هاي هزينه خدمات سازمان‌هاي مناطق ويژه اقتصادي براي سال ۱۴۰۰
۰۵/۰۸/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص بسته سياست حمايتي محصول...
۰۲/۰۸/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص اختصاص مبلغ چهل هزار ميليارد...
۰۲/۰۸/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص بسته سياست حمايتي محصول...
۰۲/۰۸/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص بسته سياست حمايتي کشاورزي...
۰۲/۰۸/۱۴۰۱
مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۳۹ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با عنوان «تعرفه و الزامات اجازه عبور زميني...
۳۰/۰۷/۱۴۰۱
مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۳۸ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص «اصلاح رديف۲ جدول شماره ۵ مصوبه شماره...
۳۰/۰۷/۱۴۰۱
مصوبه تشکيل کميسيون مشترک تأمين الزامات ارتقاء نظام آموزش عالي و پژوهشي کشور
۳۰/۰۷/۱۴۰۱
مشوق هاي حمايت از توليد و حفظ و ايجاد اشتغال
۳۰/۰۷/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص اعطاي سي هزار فقره تسهيلات بانکي قرض‌الحسنه جهت افزايش اشتراک‌پذيري گاز و انجام...
۳۰/۰۷/۱۴۰۱