آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي سيدحامد عاملي به عنوان استاندار اردبيل
۱۰/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي احمد محمدي‌زاده به عنوان استاندار بوشهر
۰۸/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي سيدعلي احمدزاده به عنوان استاندار کهگيلويه و بويراحمد
۰۸/۰۷/۱۴۰۰
آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۰۴/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي سيدرضا فاطمي امين به عنوان عضو شوراي عالي کار
۰۴/۰۷/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص اقدام سازمان مرکزي تعاون...
۳۱/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تعيين قيمت تضميني محصولات...
۳۱/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تعيين قيمت تضميني محصولات...
۳۱/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تسويه بدهي ناشي از دريافت تسهيلات صندوق انرژي بانک ملت براي توسعه شرکت پالايش نفت...
۳۱/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه شماره ۶۵۵۸۹/ت۵۹۱۳۱هـ در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ
۳۱/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي حسين مدرس خياباني به عنوان استاندار سيستان و بلوچستان
۲۹/۰۶/۱۴۰۰
آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص الحاق تبصره (۲) به ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي...
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي صادق خليليان به عنوان استاندار خوزستان
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص واردات نود و پنج ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۹۵) عدد تخم¬مرغ نطفه¬دارگوشتي توسط شرکت پشتيباني...
۲۳/۰۶/۱۴۰۰