آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاحيه در خصوص قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران
۱۷/۰۸/۱۳۹۶
اصلاحيه در خصوص قانون استفساريه ماده (۷۹) قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب...
۱۷/۰۸/۱۳۹۶
اصلاحيه در خصوص قانون تصويب اصلاحات مقررات بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا
۱۷/۰۸/۱۳۹۶