آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران
۱۳/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح جزء (الف) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۹۱۱۹۴/ت۵۶۴۱۱هـ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۹
۱۳/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶هـ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹
۱۱/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح تبصره (۳) الحاقی به جزء (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
اصلاح تصویب نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۹/۶/۱۳۹۶
۲۸/۱۱/۱۳۹۹
اصلاح تعرفه¬های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹
۲۰/۱۱/۱۳۹۹
اصلاح جدول پیوست موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۹۸۲۲۴/ت۵۸۱۳۹هـ مورخ ۱/۹/۱۳۹۹
۱۵/۱۱/۱۳۹۹
اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۲۴/ت۵۸۰۰۴ک مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۹
۱۲/۱۱/۱۳۹۹
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۸۰۴۶۵/ت۵۶۹۹۶هـ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۸
۱۲/۱۱/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور
۲۳/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح جدول شماره (۴) پیوست آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران...
۱۶/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح برخی از کدهای ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت
۱۶/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۰۴۳۵/ت۵۷۶۷۶هـ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۹
۱۶/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح جدول تصویب‌نامه شماره ۸۳۱۱۰/ت۵۸۰۶۸هـ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۹
۰۷/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح تصویب‌نامه در خصوص فوق‌العاده ویژه قضات
۰۷/۱۰/۱۳۹۹