آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبات جلسه سي و سوم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۶/۰۶/۱۴۰۱
مصوبات جلسه سي و دوم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۶/۰۶/۱۴۰۱
مصوبات جلسه سي و يکم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۶/۰۶/۱۴۰۱
اساسنامه باشگاه دانش پژوهان جوان
۰۹/۰۶/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص تشکيل شوراي ملي زيارت
۰۹/۰۶/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي کيش، قشم، چابهار، ارس، اروند،...
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سقف دريافتي کارانه پزشکان شاغل در مناطق برخوردار در سال ۱۴۰۱
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني آقايان سيد لطف¬الله سپهر و محمدحسن ذيبخش، به عنوان اعضاي هيئت عالي نظارت...
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
ضوابط پوشش بيمه¬اي خدمات درمان ناباروري و پوشش بيمه¬اي مراقبت‌هاي دوران بارداري
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان‌هاي مناطق آزاد...
۰۷/۰۶/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۷۵۰ الي ۷۵۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ـ۱ مصوبه جلسه مورخ ۵/۳/۱۴۰۰ کارگروه...
۰۲/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه نحوه جبران عقب‌ماندگي تحصيلي دانش‌آموزان در دوره کرونا
۰۲/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه نواختن زنگ زبان فارسي در مدارس
۰۲/۰۶/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تأمين حق عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بين‌المللي از محل منابع بانک...
۰۲/۰۶/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص الحاق شرکت مادر تخصصي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به فهرست سازمان‌هاي...
۱۳/۰۵/۱۴۰۱