آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون حمايت از اطفال و نوجوانان
۲۶/۰۳/۱۳۹۹
قانون اصلاح موادي از قانون محاسبات عمومي کشور
۲۶/۰۳/۱۳۹۹
قانون حمايت قضائي و بيمه‌اي از مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگل‌باني
۲۶/۰۳/۱۳۹۹
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق
۲۶/۰۳/۱۳۹۹
قانون کاهش مجازات حبس تعزيري
۲۶/۰۳/۱۳۹۹
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و کميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه به نمايندگي...
۰۵/۱۲/۱۳۹۸
قانون موافقتنامه کشتيراني تجاري دريايي در درياي خزر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان
۱۸/۰۹/۱۳۹۸
قانون موافقتنامه چهارچوب تسهيل تجارت بدون کاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه
۱۸/۰۹/۱۳۹۸
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان
۱۶/۰۸/۱۳۹۸
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چک
۳۱/۰۴/۱۳۹۸
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند درباره کمک و همکاري متقابل در امور...
۲۵/۰۴/۱۳۹۸
قانون موافقتنامه همکاري و کمک متقابل اداري در موضوعات گمرکي بين گمرک جمهوري اسلامي ايران و اداره‌کل...
۲۵/۰۴/۱۳۹۸
قانون موافقتنامه موقت تشکيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و کشورهاي...
۲۳/۰۴/۱۳۹۸
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و دوک‌نشين اعظم لوکزامبورگ
۲۲/۰۳/۱۳۹۸
قانون موافقتنامه همکاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري...
۰۵/۰۹/۱۳۹۷