آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه تعيين نرخ و ساماندهي کرايه سرويس مدارس در سال تحصيلي ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۵
۲۰/۰۹/۱۳۹۵
مصوبه اصلاحيه بند (الف) مصوبه «اصلاحيه مصوبه تعيين بهاي خدمات و چگونگي اعمال نظارت بر جمع‌آوري و دفع...
۲۰/۰۹/۱۳۹۵
مصوبه تعرفه‌هاي اصلاحي بهره‌برداري از اماکن ورزشي متعلق به شهرداري تهران و سازمان‌ها و شرکت‌هاي تابعه...
۲۰/۰۹/۱۳۹۵
مصوبه تعيين نرخ وروديه و حق توقف پارکينگ‌هاي عمومي در شهر تهران
۲۰/۰۹/۱۳۹۵
منشورحقوق شهروندي
۰۵/۰۵/۱۳۹۵
اصلاحيه مصوبه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونيک شهر تهران ـ ابلاغي به شماره ۳۲۴۸۳/۲۰۱۵/۱۶۰ مورخ...
۰۵/۰۵/۱۳۹۵
اصلاحيه مصوبه مجوز اخذ حق توقف (ساعتي) از وسائط نقليه وارده به ميدان مرکزي سازمان ميادين ميوه و تره‌بار...
۰۵/۰۵/۱۳۹۵
تعيين نرخ کرايه انواع تاکسي در شهر تهران در سال ۱۳۹۵
۱۸/۰۳/۱۳۹۵
تعيين قيمت بليت مترو در شهر تهران در سال ۱۳۹۵
۱۸/۰۳/۱۳۹۵
تعيين نرخ کرايه خطوط اتوبوس‌راني و ميني‌بوس‌راني شهرتهران در سال ۱۳۹۵
۱۸/۰۳/۱۳۹۵
اصلاحيه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمان‌هاي نيمه‌کاره ـ ابلاغي به شماره ۱۶۵۹۲/۴۳۸/۱۶۰ مورخ...
۱۰/۰۳/۱۳۹۵
مصوبه تعيين نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافيک در سال ۱۳۹۵
۰۴/۰۳/۱۳۹۵
دستورالعمل آموزش و فرهنگ‌سازي شهروندان در زمينه چگونگي جمع‌آوري و بازيافت زباله
۰۵/۰۹/۱۳۹۴
مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص طراحي جامع روشنايي و نورپردازي فضاهاي شهر تهران
۱۸/۰۸/۱۳۹۴
اصلاحيه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز شهر تهران
۱۸/۱۱/۱۳۸۵