آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص رعايت سقف برق قابل تأمين ابلاغي وزارت نيرو
۱۸/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص پرداخت تسهيلات طرح ويژه نوسازي و بهسازي دويست هزار واحد مسکوني در روستاها و شهرهاي...
۱۸/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص فهرست مصوبات منسوخ و معتبر در موضوع سرمايه‌گذاري خارجي
۱۸/۰۳/۱۴۰۰
قانون ايجاد هفت منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي و ايجاد سيزده منطقه ويژه اقتصادي
۱۱/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي ديزج حسين‏¬بيگ دهستان يالقوز آغاج بخش کشکسراي شهرستان مرند استان آذربايجان...
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تغيير مرکز دهستان سردصحرا بخش مرکزي شهرستان تبريز و مرکز دهستان ديزجرود غربي بخش...
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي کردکندي مرکز دهستان مهرانرود مرکزي بخش مرکزي شهرستان بستان‌آباد استان...
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
کان‌لم‌يکن تلقي کردن تصويب‌نامه شماره ۱۷۲۱۲/۵۸۶۸۰ مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۰
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص جريمه تعهد انجام نشده دارندگان پروانه ارايه خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات بهره‌بردار...
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص اجاره بهاي اماکن مورد اجاره به بخش خصوصي با توجه به محدوديت¬هاي مقرر توسط ستاد ملي...
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تمديد عضويت خانم پروين فرشچي به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري...
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در بخش مرکزي شهرستان ميانه استان آذربايجان ¬شرقي
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تبديل مزرعه مستقل گيشي بالا دهستان رويدر بخش رويدر شهرستان خمير استان هرمزگان، به...
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي مالوجه مرکز دهستان مالوجه بخش دلبران شهرستان قروه استان کردستان، به...
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تغيير مرکز دهستان سردصحرا بخش مرکزي شهرستان تبريز و مرکز دهستان ديزجرود غربي بخش...
۱۰/۰۳/۱۴۰۰