آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص خريد دانه‌هاي روغني توليد...
۳۱/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت تضميني پيله تر ابريشم...
۳۱/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در استان خراسان جنوبي
۲۷/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه تعيين مناسبت‌هاي جديد جهت درج در تقويم رسمي کشور
۲۵/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد چهل و پنج (۴۵) روزه براي دارندگان گذرنامه عادي بين دولت...
۲۵/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص عضويت آقايان مهدي حجت و رسول جعفريان در شوراي سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري...
۲۵/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در استان مازندران
۲۵/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تغيير نام شهر روديان بخش مرکزي شهرستان شاهرود استان سمنان، به رويان
۲۵/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان بويراحمد استان کهگيلويه و بويراحمد
۲۵/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري شهرستان فريدون‏کنار استان مازندران
۲۵/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص جريمه تردد خودروي کاربراتوري در محدوده¬هاي نواحي کم¬انتشار (LEZ) و مناطقي که ممنوع...
۲۲/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص ابلاغ نشان (برند) ملي گردشگري جمهوري اسلامي ايران
۲۲/۰۳/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص خريد حمايتي محصولات کشاورزي...
۱۸/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين محدوده منطقه آزاد تجاري فرودگاه امام خميني (ره) به مساحت (۱۵۰۰) هکتار
۱۸/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سازمان هواشناسي کشور به عنوان مرجع بررسي طرح¬هاي تعديل وضع آب و هوا و بارورسازي...
۱۸/۰۳/۱۴۰۰