آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نرخ بهاي خدمات صدور گواهي معاينه فني ماشيني (مکانيزه) خودروها و موتورسيکلت‌ها
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تأمين هزينه تجهيز و تعمير بالگردهاي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري استان خراسان شمالي
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري استان خراسان رضوي
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري استان خوزستان
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري استان لرستان
۲۰/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تعيين مجري و ساز و کارهاي...
۱۶/۱۲/۱۴۰۱
لغو تصويب‌نامه شماره ۲۵۶۳۴/ت۵۲۹۵۱هـ مورخ ۳/۳/۱۳۹۵
۱۱/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص انتشار مبلغ يکصد و پنجاه هزار ميليارد ريال انواع اوراق مالي اسلامي با حفظ قدرت خريد...
۱۱/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص ايجاد چهار شهرک صنعتي در استانهاي اصفهان، سمنان، کردستان و مرکزي در اراضي ملي توسط...
۱۱/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت تضميني پيله‌تر ابريشم...
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص لحاظ هزينه‌هاي تبعي اجراي...
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص اصلاح جريمه نقدي تخلفات مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص اولويت‌بندي خانواده شهدا و جانبازان مشمول بند (ي) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه...
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري بنگاه‌هاي دولتي مشمول گروه‌هاي (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجراي سياست‍هاي...
۰۸/۱۲/۱۴۰۱