آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص افزايش حق حضور نمايندگان کارگر و کارفرماي شرکت¬کننده در هيئت¬هاي تشخيص و حل اختلاف
۲۰/۱۱/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعطيلي رسمي روز ۱۳/۱۱/۱۴۰۰ در استان قم جهت مراسم تشييع حضرت آيه¬الله¬العظمي صافي...
۲۰/۱۱/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين شهرستان بشرويه (استان خراسان جنوبي) به مدت دو ماه از اول تير ماه تا پايان...
۲۰/۱۱/۱۴۰۰
مصوبات پنجاه و چهارمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۱۸/۱۱/۱۴۰۰
شاخص هاي نحوه تسهيم منابع موضوع ماده (۴۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده بين کلانشهرها، دهياري ها و روستاهاي...
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
آيين نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
طرح نوسازي و بازسازي صنايع کشور موضوع بند (ح) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي...
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي جزء (۳ـ ۲) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بند (پ) ماده (۱۰۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي...
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سهم پرداختي سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه براي خدمات بستري در بخش فوريت‌هاي پزشکي...
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين فرودگاه هاي مجاز براي ورود و خروج کالا و مسافر
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص فهرست به روز شده مواد شيميايي تحت کنترل و پيش‌سازهاي موادمخدر...
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص اصلاح جزءهاي (الف) و (ب)...
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني اعضاي موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند به مدت سه سال
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين دستگاههاي مسئول کميسيون‌هاي مشترک اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي ديگر
۲۸/۱۰/۱۴۰۰