آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
الحاق عبارت به بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۲۲۷۹۷۳/ت۶۰۶۳۱هـ مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۱
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
معيارهاي تعيين سطح آلايندگي واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي آلاينده
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري استان آذربايجان غربي
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري استان ايلام
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در استان آذربايجان شرقي
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان شهريار استان تهران
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تغيير نام شهر جديد هشتگرد
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص نرخ تسعير ارز جهت محاسبه قيمت خوراک و محصولات شرکت‌هاي پالايش نفت و پتروشيمي در اسفند...
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تسويه مطالبات شرکت‌‌هاي دولتي تابع بخش آب وزارت نيرو از دولت با بدهي شرکت‌هاي مذکور‌...
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص فروش شش دستگاه آپارتمان مسکوني (خوابگاه دخترانه) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش...
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري استان کرمان
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان قلعه گنج استان کرمان
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سود بازرگاني واردات خودرو
۱۴/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف
۱۴/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص ميزان هزينه اختصاص يافته به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، سازمان اورژانس کشور...
۱۴/۰۱/۱۴۰۲