آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص الحاق تبصره (۲) به ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي...
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي صادق خليليان به عنوان استاندار خوزستان
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص واردات نود و پنج ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۹۵) عدد تخم¬مرغ نطفه¬دارگوشتي توسط شرکت پشتيباني...
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح تصويب نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت۵۸۷۱۵هـ مورخ ۷/۲/۱۴۰۰
۱۶/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح رديف (۱۹) پيوست شماره (۱) تصويب‏نامه شماره ۱۵۳۹۷۳/ت۵۷۷۵۲هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹
۱۶/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۴۷۶۵۸/ت۵۹۰۱۹هـ مورخ ۵/۵/۱۴۰۰
۱۶/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه شماره ۵۹۹۶۱/ت۵۹۱۰۵هـ در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ
۱۶/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه درخصوص ابلاغ اعتبار منابع در اختيار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي جهت اجراي طرحها
۱۶/۰۶/۱۴۰۰
طرح ملي آمادگي، مقابله و همکاري در برابر آلودگي‌هاي نفتي و مواد خطرناک و سمي در دريا و رودخانه هاي قابل...
۱۱/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص افزايش امتيازات گروه‌هاي شغلي صندوق توسعه ملي
۱۱/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي طاد دهستان سهر و فيروزان بخش پيربکران شهرستان فلاورجان استان اصفهان،...
۰۸/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين بخش امامزاده بادرود (در شهرستان نطنز) به مدت دوماه از اول تير ماه تا پايان...
۰۸/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات سلول درماني
۰۶/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين حق امتياز صدور پروانه‌هاي ارايه خدمات پست داخلي و بين‌الملل در سال ۱۴۰۰، تسهيم...
۰۶/۰۶/۱۴۰۰