آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي سيدرضا مرتضوي به عنوان استاندار اصفهان
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي مهدي دوستي به عنوان استاندار هرمزگان
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محمدرضا هاشمي به عنوان استاندار سمنان
۱۰/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي مهران فاطمي به عنوان استاندار يزد
۱۰/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي سيدحامد عاملي به عنوان استاندار اردبيل
۱۰/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي احمد محمدي‌زاده به عنوان استاندار بوشهر
۰۸/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي سيدعلي احمدزاده به عنوان استاندار کهگيلويه و بويراحمد
۰۸/۰۷/۱۴۰۰
آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۰۴/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي سيدرضا فاطمي امين به عنوان عضو شوراي عالي کار
۰۴/۰۷/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص اقدام سازمان مرکزي تعاون...
۳۱/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تعيين قيمت تضميني محصولات...
۳۱/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تعيين قيمت تضميني محصولات...
۳۱/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تسويه بدهي ناشي از دريافت تسهيلات صندوق انرژي بانک ملت براي توسعه شرکت پالايش نفت...
۳۱/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه شماره ۶۵۵۸۹/ت۵۹۱۳۱هـ در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ
۳۱/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي حسين مدرس خياباني به عنوان استاندار سيستان و بلوچستان
۲۹/۰۶/۱۴۰۰