آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبات هفتاد و پنجمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۳۱/۰۶/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان آباده استان فارس
۳۱/۰۶/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تغيير مرکز دهستان عمادده بخش صحراي باغ شهرستان لارستان استان فارس به روستاي ديده‌بان
۳۱/۰۶/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در استان‌هاي کرمانشاه و مازندران
۳۱/۰۶/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي القجر دهستان چهل‌چاي بخش مرکزي شهرستان مينودشت استان گلستان، به شهر
۳۱/۰۶/۱۴۰۲
مصوبات بيست و نهمين جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري
۲۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبات هفتاد و هفتمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۲۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه جايزه زنده ياد دکتر کاظمي آشتياني
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت مرکزي نظارت بر تشکل‌هاي اسلامي دانشگاهيان وزارت...
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه الحاق ۲ ماده جديد به مصوبه ضوابط و مقررات تأسيس مراکز، کانون‌ها و انجمن‌هاي فرهنگي و نظارت بر...
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه عضويت وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در شوراي راهبردي علم، فناوري و نوآوري دفاعي ـ امنيتي
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه عضويت دو نفر صاحب‌نظر در امور زنان و خانواده در ستاد ملي زن و خانواده
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه تغيير تاريخ مناسبت روز وقف در تقويم رسمي کشور از ۲۷ صفر به ۱۶ ربيع‌الاول
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تأمين مابه‌التفاوت نرخ...
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تمديد بند ۶ مصوبه شماره...
۲۶/۰۶/۱۴۰۲