آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه درخصوص تعيين مبالغ حق‌الامتياز صدور پروانه‌هاي ارايه خدمات پست داخلي و بين‌الملل و حق‌السهم...
۰۷/۰۴/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص حق‌السهم دولت از درآمد خدمات بخش شبکه ارتباطي سيار، ثابت و ارتباطات ماهواره‌اي
۰۷/۰۴/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت قيمت...
۰۷/۰۴/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص استفاده مرکز آمار ايران از اطلاعات (ريزداده‏هاي) موجود در پايگاه اطلاعات
۰۷/۰۴/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تمديد آيين¬نامه مستثني شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسينيه¬ها، تکايا، مدارس...
۰۷/۰۴/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۶۷۴۳/ت۵۹۷۹۰هـ مورخ ۲۴/۲/۱۴۰۱
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
اصلاح بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۵/۲/۱۴۰۱
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
تصميم جلسه ۴۶۶ شوراي رقابت مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۰
۲۴/۰۳/۱۴۰۱
مصوبات شصتمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۲۴/۰۳/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص افزايش حداقل مستمري بازنشستگي، ازکارافتادگي و بازماندگان تأمين اجتماعي از تاريخ ۱/۱/۱۴۰۱
۲۴/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي درخصوص اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه...
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي درخصوص خريدهاي تضميني و حمايتي...
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
مصوبات شصت و دومين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۰۹/۰۳/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص لازم‌الاجرا بودن دستورات مرکز ديسپاچينگ ملي برق ايران (شرکت مديريت شبکه برق ايران)...
۰۹/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي درخصوص اصلاح قيمت تضميني گندم در...
۲۹/۰۲/۱۴۰۱