آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص الحاق محدوده‌ای به مساحت (۴۳۵) هکتار به منطقه ویژه اقتصادی یزد
۲۱/۱۱/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص صورتهای مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی مربوط به سال¬...
۲۱/۱۱/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص صورتهای مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار مربوط به سال¬...
۲۱/۱۱/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف سیصد میلیون...
۰۱/۱۱/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری
۲۷/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه
۲۷/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سهمیه نفت گاز ناوگان ایرانی خروجی (نفت گازسوز)
۲۷/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص پروژه احداث راه‌آهن جوین ـ اسفراین ـ بجنورد
۱۹/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای بهرام سرمست به عنوان استاندار قم
۱۹/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای عنایت‌اله رحیمی به عنوان استاندار فارس
۱۹/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علیرضا رزم‌حسینی به عنوان استاندار خراسان رضوی
۱۹/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدعلی طالبی به عنوان استاندار یزد
۱۹/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین رئیس دفتر رئیس‌جمهور به عنوان مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری‌اسلامی‌ایران...
۱۳/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای حاتم شاکرمی به عنوان نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حمایت...
۱۳/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی...
۱۳/۱۰/۱۳۹۷