آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۲/۹۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی...
۲۷/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران به عنوان شرکت دولتی با وظایف سیاست¬گذاری...
۲۷/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص اقدام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نسبت به ایجاد شهرک صنعتی شماره (۴)...
۲۷/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین راه‌های مجاز گمرکی برای ورود و خروج کالا و مسافر در استانهای آذربایجان غربی،...
۲۷/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سید روح‌اله حسینی مقدم به عنوان عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار
۲۷/۰۵/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۷/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۷۰۸۶/ت۲۹۵۸۰هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۳
۲۷/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح بند (۴) تصویب‌‌نامه شماره ۱۷۴۱۹۵/ت۵۵۱۹۶هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۷
۲۷/۰۵/۱۳۹۸
دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران
۲۲/۰۵/۱۳۹۸
بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۵۷۱۱/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت عید...
۲۲/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۲/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۷۰۰/۹۷/۵/ش ـ ۸/۳/۱۳۹۷ شورای...
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه درخصوص اختصاص مبلغ ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال تسهیلات برای خرید تضمینی و توافقی...
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص استفاده از رمزارزها
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران از محل اندوخته سرمایه‌ای
۲۰/۰۵/۱۳۹۸