آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷
۲۵/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
۲۵/۰۲/۱۳۹۸
متن ماده واحده در خصوص شناسایی و اعطایی مدرک تخصصی به پیشکسوتان قرائت قرآن کریم
۲۵/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره۲۱۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند ۲۰ و کد (۷۲۰۴ـ ۷۰۲۰۰۴) دفترچه عوارض محلی...
۲۲/۰۲/۱۳۹۸
تمدید تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۴۰۷/ت۵۳۹۳۰هـ مورخ ۲۵/۱۲/ ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۸
۲۲/۰۲/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین شرکت های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات...
۲۲/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۴۱۷۳۵/ت۵۶۱۶۷هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۷
۲۲/۰۲/۱۳۹۸
مصوبات بیست و دومین جلسه شورای عالی عتف
۲۲/۰۲/۱۳۹۸
نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۱/۰۲/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص افزایش مستمری¬های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون...
۲۱/۰۲/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین حداقل و حداکثر جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی...
۲۱/۰۲/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تشکیل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان و بلوچستان
۲۱/۰۲/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای تورج دهقانی زنگنه به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
۲۱/۰۲/۱۳۹۸
آیین نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت های بیمه (موضوع ماده (۵۷) قانون بیمه اجباری خسارات وارد...
۲۱/۰۲/۱۳۹۸
قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات...
۱۴/۰۲/۱۳۹۸