آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدصادق معتمدیان به عنوان استاندار خراسان جنوبی
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدرضا پورمحمدی به عنوان استاندار آذربایجان شرقی
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای احمد حسین‌زادگان به عنوان استاندار مازندران
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدعلی شجاعی به عنوان استاندار خراسان شمالی
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص واردات انواع گوشت قرمز با حقوق ورودی چهاردرصد (۴%)
۲۴/۱۱/۱۳۹۷
دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده
۲۴/۱۱/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷
۲۳/۱۱/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص مجوز ورود خودرو و موتورسیکلت‌های مخصوص مسابقات ورزشی صرفاً جهت تردد در محدوده پیست‌های...
۲۱/۱۱/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص الحاق محدوده‌ای به مساحت (۴۳۵) هکتار به منطقه ویژه اقتصادی یزد
۲۱/۱۱/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص صورتهای مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی مربوط به سال¬...
۲۱/۱۱/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص صورتهای مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار مربوط به سال¬...
۲۱/۱۱/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف سیصد میلیون...
۰۱/۱۱/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سهمیه نفت گاز ناوگان ایرانی خروجی (نفت گازسوز)
۲۷/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری
۲۷/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه
۲۷/۱۰/۱۳۹۷