آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای...
۲۳/۰۴/۱۳۹۸
قانون اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات بعدی آن
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در مورد اضافه شدن معاون ذیربط معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور به ترکیب شورای هماهنگی مراکز...
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی ماشینی (مکانیزه) خودروها و موتورسیکلتها
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص ارسال اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار ایران توسط سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خوشاب استان خراسان‌رضوی
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل نقطه جغرافیایی موسوم به میانکوه در دهستان چاه‏سالم بخش مرکزی شهرستان امیدیه...
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای علیشاه دهستان سیس بخش مرکزی شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی، به...
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای داریان دهستان گونی مرکزی بخش مرکزی شهرستان شبستر در استان آذربایجان...
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای فیروزه و تایباد
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص لازم‌‌الاجراءشدن ماده (۱۲) آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی¬ها (موضوع ماده...
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص الحاق ماده (۴۷) به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۲۰/۰۴/۱۳۹۸