آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن
۰۵/۰۸/۱۳۹۹
الحاق یک ماده تحت عنوان ماده ۱۰ به نظامنامه راجع به مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت
۰۵/۰۸/۱۳۹۹
سند امنیت قضایی
۲۳/۰۷/۱۳۹۹
دستورالعمل نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان
۲۳/۰۶/۱۳۹۹
دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی
۲۳/۰۶/۱۳۹۹
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد می‌باشد
۱۷/۰۶/۱۳۹۹
آیین¬نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۰۴/۰۶/۱۳۹۹
دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری
۲۷/۰۳/۱۳۹۹
بخشنامه درخصوص عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از...
۳۱/۰۲/۱۳۹۹
دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی
۱۹/۰۱/۱۳۹۹
آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری
۱۹/۰۱/۱۳۹۹
بخشنامه در خصوص حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی
۱۹/۰۱/۱۳۹۹
اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تأدیه
۱۹/۰۱/۱۳۹۹
بخشنامه در خصوص نرخ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۹
۲۸/۱۲/۱۳۹۸
دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی
۲۷/۱۲/۱۳۹۸