آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره‌های ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۶...
۲۸/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۹۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۸/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۱۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۴۴۲۶/۰۲۰/۵۳ ـ ۲/۴/۱۳۹۴...
۲۸/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۱۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی...
۲۸/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای...
۲۸/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره۲۱۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فراز اول بند ۱۲ـ ۵ از ماده ۱۲ تعرفه عوارض...
۲۸/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۱۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۲ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر...
۲۸/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۱۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۱ تعرفه شماره ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال...
۲۸/۰۱/۱۳۹۸
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت هزینه‌های روادید اتباع عراقی در سفر به ایران
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون‌های مشترک اقتصادی...
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص بدهی مالیات بردرآمد مؤدیان استان‌های سیل‌زده
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۸
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه در سال ۱۳۹۸
۲۶/۰۱/۱۳۹۸