آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت حق الزحمه کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که در خارج از وقت اداری...
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص خروج سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور از تصویب...
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص دسترسی سازمان برنامه و بودجه به اطلاعات مالیاتی مورد نیاز برای تشخیص صلاحیت و طبقه...
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح تصویب نامه شماره ۲۸۹۸/ت۵۶۴۰۳هـ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۸
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح بند (ت) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت...
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح آیین نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیأت دولت و تشکیل شورای اطلاع رسانی دولت
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
مصوبات بیست و سومین و بیست و چهارمین جلسه شورای عالی عتف
۳۰/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۸/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیفهای ۲، ۳ و ۴ ذیل ماده ۱۰ و بندهای ۱...
۲۸/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ از مصوبه جلسه شماره...
۲۸/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۸۸ الی ۳۰۵ و ۳۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۸/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط و مقررات اجرایی طرح ساماندهی باغات کن
۲۸/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر اراک
۲۸/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست ۳ طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون...
۲۸/۰۵/۱۳۹۸