آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (۳) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و...
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح آیین¬نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح آیین نامه اجرایی جزء (۵) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی...
۰۷/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح بند (۳) ماده (۱) آیین¬نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۹/۰۶/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۸) آیین نامه اجرایی جزءهای (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹...
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
آیین‌نامه (ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخائر و سرمایه‌گذاری‌های دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی...
۰۱/۰۴/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۷/۰۳/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی جزءهای (۲ ) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۷/۰۳/۱۳۹۹
اصلاح بند (الف) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲)اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
۲۷/۰۳/۱۳۹۹
آیین‌نامه «جایزه جهانی سردار سلیمانی»
۱۰/۰۳/۱۳۹۹
«دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری
۰۸/۰۳/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
اصلاح تبصره ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
۰۳/۰۲/۱۳۹۹