آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‏نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی
۱۹/۱۰/۱۳۹۷
تعیین تکلیف وظایف اجرایی شورای عالی انفورماتیک
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات
۲۷/۰۸/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان « سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات»
۰۶/۰۷/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع: سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی
۲۱/۰۵/۱۳۹۶
اصلاح عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی
۱۴/۰۷/۱۳۹۵
تعیین تکلیف دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی
۰۶/۰۷/۱۳۹۵
تصمیم‌گیری در خصوص شوراهای عالی موازی با شوراهای عالی فضای مجازی
۱۱/۰۲/۱۳۹۵
مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع: سیاست‌های حاکم بر برنامه ملّی بازی‌های رایانه‌ای
۱۷/۱۲/۱۳۹۴
اصلاح آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی
۱۴/۱۰/۱۳۹۴
مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص انتصاب سه نفر در مرکز ملی فضای مجازی
۲۲/۰۲/۱۳۹۴
مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن
۰۵/۰۲/۱۳۹۴
مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع راهکار توسعه صادرات نرم‌افزار
۰۵/۰۲/۱۳۹۴
مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوهدر شبکه‌های...
۲۸/۱۲/۱۳۹۳
مصوبات جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی درخصوص تعریف و الزامات حاکم بر تحقق شبکه ملی اطلاعات و بودجه...
۲۳/۱۱/۱۳۹۲