آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ‌ایران
۱۰/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
الحاق تبصره به ماده (۱) اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران
۲۲/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح تبصره۳ ماده ۱۲ اساسنامه «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی»
۱۰/۰۳/۱۳۹۹
اساسنامه نمونه صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
اساسنامه اصلاحی صندوق و جداول پیوست حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز
۲۷/۰۱/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۱۱) اساسنامه اصلاحی کمیسیون ملی یونسکو در ایران
۲۷/۰۱/۱۳۹۹
اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات
۰۴/۰۹/۱۳۹۸
اساسنامه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
۱۱/۰۸/۱۳۹۸
اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
۱۱/۰۸/۱۳۹۸
اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی
۲۰/۰۴/۱۳۹۸
اساسنامه دانشگاه هنرهای اسلامی ـ ایرانی استاد فرشچیان
۱۵/۰۸/۱۳۹۷
اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی
۱۷/۰۷/۱۳۹۷
اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک
۰۷/۰۶/۱۳۹۷
اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم (سهامی خاص)
۱۱/۰۵/۱۳۹۶