آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۶ تعرفه شماره ۲۸ دفترچه عوارض و بهای...
۱۳/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ب» بخشنامه شماره ۲/۴۵ حوزه فنی و درآمد...
۱۳/۰۵/۱۳۹۸
قانون الحاق یک ‌بند به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۱۰/۰۵/۱۳۹۸
دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار
۱۰/۰۵/۱۳۹۸
آیین‌نامه نحوه اداره مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان
۱۰/۰۵/۱۳۹۸
اصلاحیه آیین‌نامه کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد مترجمین
۰۹/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۲۵ الی ۲۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تذکر ۲ از بند ۴ و بند ۸ نامه شماره...
۰۹/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۵۰۰۳۷/۵۶۰۳۹هـ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۸
۰۹/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه تکمیل و تعمیم شمول ماده واحده اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری در مناطق زلزله‌زده کشور (مصوب...
۰۹/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه تجدید انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت نظارت بر مطبوعات
۰۹/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر پل‌سفید
۰۹/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از بند «ج» دستورالعمل نحوه اقدام و...
۰۷/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۲۸ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای...
۰۷/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه کد شماره ۰۰۲۹ عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای...
۰۷/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۱۵ کد ۱۲۰۶ ـ ۰۱۰۲۰۰۶ دفترچه عوارض و...
۰۷/۰۵/۱۳۹۸