آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصميم جلسه ۵۹۰ شوراي رقابت در خصوص دستورالعمل تشکيل کارگروه اقتصاد ديجيتال
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۳ جلسه ۳۵۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تأمين خدمات زمان شبکه ملي...
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۵۲ مورخ ۱۵/۱۱/ ۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تعيين تکليف اعتبار...
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح جدول موضوع بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۲۲۳۴۸۸/ت۶۲۳۴۴ هـ مورخ ۲/۱۲/۱۴۰۲
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت تضميني پيله تر ابريشم...
۱۲/۱۲/۱۴۰۲
اساسنامه پست بانک
۱۲/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص انتخاب خانم حميرا ريگي زيروکي به‌عنوان عضو موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري...
۰۹/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص انعقاد الحاقيه قرارداد مشارکت احداث، نگه‌داري و بهره‌برداري از قطعه شش آزادراه اروميه...
۰۹/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص هزينه برگزاري بازي¬هاي همبستگي دانشجويان کشورهاي اسلامي در سال ۱۴۰۳
۰۹/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص عدم ممانعت اعتبار رديف شماره (۱۵ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور...
۰۹/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اضافه شدن توليت مسجد مقدس جمکران به ترکيب کارگروه زيارت موضوع تصويب¬نامه شماره ۱۴۹۱۰۷/ت۶۰۵۷۶هـ...
۰۹/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات‌ اشخاص متقاضي از شرکت‌هاي دولتي‌ برق منطقه‌اي فارس، برق منطقه‌اي آذربايجان،...
۰۹/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تخصيص اعتبار و تسهيلات بانکي ارزان قيمت بابت جبران خسارات وارده به اماکن مسکوني (شهري...
۰۹/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص ورود و ترخيص اقلام و تجهيزات بخش دياليز خريداري¬شده توسط بنياد خيريه زهرا مرداني...
۰۹/۱۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي بهرنگ نجاتي به عنوان عضو موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي...
۰۳/۱۲/۱۴۰۲