آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاحيه
۰۶/۰۶/۱۴۰۲
اصلاحيه قانون انتقال آب از درياي عمان به استان سيستان و بلوچستان
۲۶/۰۵/۱۴۰۱
اصلاحيه قانون اصلاح تبصره ماده (۲۰۶) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۰۲/۰۵/۱۴۰۱
اصلاحيه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۸/۱۰/۱۴۰۰
اصلاحيه قوانين مندرج در روزنامه رسمي کشور مطابق درخواست اداره کل اسناد و تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي
۱۷/۰۲/۱۳۹۹