آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين‌نامه اجرايي هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‏هاي تابعه و آيين‌نامه مالي و معاملاتي دبيرخانه...
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
اصلاح بند (۸) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي جزء (۱) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل...
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح آيين‌نامه سازمان تعزيرات حکومتي
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه فني در زمينه کنترل و کاهش آلودگي‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هواي پاک)
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح بند(۷) ماده(۱) آيين‌نامه اجرايي بند(هـ) تبصره(۷) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۹ کل کشور
۱۱/۱۲/۱۴۰۰
الحاق ماده (۱۴) به آيين‌نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي
۱۱/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح آيين¬نامه جلوگيري از تخريب و آلودگي غيرقابل جبران تالاب¬ها
۰۹/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح آيين¬نامه اجرايي قانون شکار و صيد
۲۵/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۲) آيين¬نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق¬هاي بين¬المللي
۲۵/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح بند (۹) ماده (۱) آيين¬نامه اجرايي جزء (۱) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل...
۲۰/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي مد و لباس
۲۰/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح آيين¬نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه صنايع پايين¬دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه¬گذاري...
۲۵/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح بند (۱) ماده (۵) آيين نامه تضمين معاملات مشارکت عمومي ـ خصوصي
۱۸/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح تبصره (۱۳) ماده (۴) آيين¬نامه اجرايي جزءهاي (۲)، (۱ـ ۲)، (۲ـ ۲)، (۴ـ ۲)، (۵ ـ ۲)، (۶ ـ ۲)، (۷...
۰۷/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح تبصره ماده (۱) آيين‌نامه تشکل‌هاي مردم نهاد
۰۳/۰۹/۱۴۰۰