آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين‌نامه اجرايي آموزشگاه‌هاي رانندگي
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه هماهنگي اقدامات عمراني مؤسساتي که خدمات آنها در داخل شهرها و محدوده روستاها، مستلزم...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اعطاي تسهيلات به کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي متقاضي انتقال از تهران و کلان‌شهرها
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح تبصره (۵) ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (هـ)، (و)، (ح)، (ي)، (ن) و (ص) تبصره...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح تبصره (۱) ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي بند (ز) اصلاحي تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۲۳) آيين‌نامه فني در زمينه کنترل و کاهش آلودگي‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هواي پاک)
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه نحوه برگزاري و نظارت بر انتخابات شوراي مرکزي، شوراهاي مناطق و هيئت بازرسان سازمان نظام...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۴۲۳۰۷/ت۶۱۳۳۵هـ مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۲
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۱۶/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه حمايت از نخبگان غيرايراني
۱۶/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ن) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۱) آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي استان
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۶) آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي...
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح تبصره ماده (۱) آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي استان‌ها
۰۱/۰۳/۱۴۰۲