آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين‌نامه جامع اعطاي راتبه تحصيلي (بورس) به دانشجويان ايراني
۱۳/۰۴/۱۴۰۳
اساسنامه صندوق توسعه شهري و روستايي
۱۳/۰۴/۱۴۰۳
آيين¬نامه اجرايي بند (ب) تبصره (۱۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
۱۳/۰۴/۱۴۰۳
الحاق عبارت به تصويب‌نامه‌هاي شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴هـ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۵ و ۳۱۴۷۰/ت۵۲۹۶۶هـ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۶
۱۳/۰۴/۱۴۰۳
آيين نامه تسهيل جذب دانشجويان بين المللي
۱۳/۰۴/۱۴۰۳
آيين نامه اجرايي بندهاي (د) و (ذ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
۰۷/۰۴/۱۴۰۳
آيين‌نامه اجرايي تبصره اصلاحي بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، موضوع جزء (۴) بند (الف)...
۰۷/۰۴/۱۴۰۳
الحاق متن به ماده (۲۴) آيين نامه تشکل هاي مردم نهاد
۰۷/۰۴/۱۴۰۳
آيين‌نامه حمايت از ايمن‌سازي تأسيسات گردشگري
۰۴/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح بند (پ) ماده (۱) آيين‌نامه چاپ و تحويل شناسنامه
۲۹/۰۳/۱۴۰۳
آيين‌نامه نحوه تأمين مصالح ساختماني (فولاد و سيمان) براي طرح‌هاي مسکن حمايتي
۲۱/۰۳/۱۴۰۳
آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
۲۴/۰۲/۱۴۰۳
آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۵) اصلاحي قانون بيمه هاي اجتماعي کارگران ساختماني
۱۹/۰۲/۱۴۰۳
آيين‌نامه طبيعت‏گردي
۱۹/۰۲/۱۴۰۳
آيين نامه مربوط به نصاب رسميت و اتخاذ تصميم در جلسات ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نحوه تشکيل...
۱۱/۰۲/۱۴۰۳