آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده ۵۹ دستورالعمل نحوه تشکيل و فعاليت مراکز مشاوره خانواده
۳۱/۰۲/۱۴۰۳
اصلاح آئين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده
۱۰/۰۷/۱۴۰۲
اصلاحيه دستورالعمل نحوه اعطاي امتيازات ايثارگري به قضات مشمول
۲۰/۰۴/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري
۱۴/۰۴/۱۴۰۲
اصلاح موادي از آيين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي کانون سردفتران و دفترياران
۲۷/۰۳/۱۴۰۲
اصلاحيه ماده ۱۸ آئين‌نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستري
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
اصلاحيه آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي
۱۸/۱۰/۱۴۰۱
اصلاحيه دستورالعمل تعيين نحوه و ميزان دسترسي به سامانه سجل محکوميت‌هاي مالي
۰۱/۱۰/۱۴۰۱
اصلاحيه دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوي طرح شده عليه قوه قضاييه
۰۹/۰۶/۱۴۰۱
اصلاحيه نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت
۰۸/۰۶/۱۴۰۰
اصلاحيه ماده ۲۰ و بندهاي الف و ب مواد ۱۷ و ۱۹ آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي...
۰۲/۰۶/۱۴۰۰
اصلاحيه دستورالعمل اجرايي شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در امور اراضي
۲۵/۰۱/۱۴۰۰
اصلاح آيين‌نامه اجرايي شيوه نگهداري اموال توقيف‌شده
۱۰/۰۶/۱۳۹۸
اصلاحيه دستورالعمل ضوابط و شرايط تأسيس، فعاليت و انحلال دفتر خدمات الکترونيک قضايي
۰۲/۰۸/۱۳۹۶
اصلاحيه ماده ۴۹ آيين نامه نحوه جذب، گزينش و کارآموزي داوطلبان تصدي امر قضاء و استخدام قضات مصوب ۲۶/۲/۱۳۹۲
۲۸/۱۲/۱۳۹۵