آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين نامه لزوم ثبت و اطلاع¬رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط کسب و کار
۱۷/۰۲/۱۴۰۲
آيين نامه اجرايي نحوه نگهداري و امحاء کالاهاي موضوع بند (۳) ماده (۵۶) اصلاحي قانون مبارزه با قاچاق کالا...
۱۷/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي سيد محمد هادي سبحانيان به عنوان رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
۱۷/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص ميزان معافيت از سود بازرگاني خريد و فروش کالاهاي تعيين‌شده در کارگروه ماده (۱۲) قانون...
۱۷/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص مذاکره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي...
۱۷/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص انجام مذاکره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري...
۱۷/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني...
۱۷/۰۲/۱۴۰۲
رأي وحدت رويه شماره ۸۲۹ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۱۷/۰۲/۱۴۰۲
تصميمات جلسات ۵۱۹ و ۵۵۶ شوراي رقابت در خصوص دستورالعمل تنظيم بازار روغن پايه
۱۴/۰۲/۱۴۰۲
مصوبات هفتاد وچهارمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۱۴/۰۲/۱۴۰۲
دستورالعمل نحوه تشکيل شعب تخصصي رسيدگي به اختلافات در حوزه علم و فناوري
۰۷/۰۲/۱۴۰۲
رأي شماره‌هاي ۲۵۸۶ الي ۲۵۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض...
۰۷/۰۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۸۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان...
۰۷/۰۲/۱۴۰۲
قانون اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)
۰۷/۰۲/۱۴۰۲
اصلاح و تنفيذ آيين نامه اجرايي بند (ل) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۰۵/۰۲/۱۴۰۲