آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
نظريه‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۰/۰۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص بسته سياست حمايت قيمتي...
۲۰/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي در خصوص نحوه واگذاري سهام عدالت جديد موضوع...
۲۰/۰۲/۱۴۰۲
اصلاحيه قانون الحاق دولت ج.ا.ا به سازمان همکاري شانگهاي
۲۰/۰۲/۱۴۰۲
تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمي از سال ۱۴۰۲
۲۰/۰۲/۱۴۰۲
نظريه‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۱۸/۰۲/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۱۵) آيين‌نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه کاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه...
۱۸/۰۲/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۵۲۳۴۷/ت۵۹۸۰۸هـ مورخ ۱/۴/۱۴۰۱
۱۸/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات روانشناسي و مشاوره در سال ۱۴۰۲
۱۸/۰۲/۱۴۰۲
مصوبه کميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش با موضوع: جابه جايي دو درس ««مدل‌سازي و ماهيچه‌ها» و «تکميل‌کاري...
۱۸/۰۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بندرعباس
۱۸/۰۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر زاهدان
۱۸/۰۲/۱۴۰۲
مصوبه اساسنامه اصلاحي جايزه جهاني امام خميني(ره)
۱۸/۰۲/۱۴۰۲
اصلاح تبصره (۲) اصلاحي ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۰۷) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم
۱۷/۰۲/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست
۱۷/۰۲/۱۴۰۲