آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي محمدمهدي فداکار داوراني به عنوان استاندار کرمان
۱۹/۰۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص تعيين وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتيب به عنوان دستگاه...
۱۹/۰۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص ضريب حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش-عالي و قضات و ضريب حقوق شاغلين...
۱۹/۰۲/۱۴۰۱
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۹/۰۲/۱۴۰۱
مصوبه تشکيل کارگروه ملي ادبيات خلاق
۰۱/۰۲/۱۴۰۱
نظام جامع عملياتي پدافند غيرعامل کشور
۲۵/۰۱/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص ساعات کار اداري دستگاه‌هاي اجرايي در ماه مبارک رمضان
۲۵/۰۱/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۵۶۲۹۱/ت۵۹۰۲۰ هـ مورخ ۴/۱۲/۱۴۰۰
۲۵/۰۱/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح ساماندهي گردشگري جنگل¬هاي شمال و شمال غرب کشور و زاگرس و سواحل شمالي و...
۲۳/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح تصويب نامه شماره ۱۱۷۲۸۳/ت۵۹۴۳۵هـ مورخ ۱/۱۰/۱۴۰۰
۱۶/۱۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي مجيد بهزادپور به عنوان رييس کل بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران
۱۶/۱۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تشکيل شوراي سينما
۱۶/۱۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص مأموريت کارمندان رسمي يا پيماني دستگاه‌هاي اجرايي غيرمشمول قانون مديريت خدمات کشوري...
۱۶/۱۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين اصلاحات سامانه (سيستم) هماهنگ شده توصيف و کدگذاري کالا و يادداشت‌هاي توضيحي...
۱۶/۱۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص مصوبات منسوخ از تاريخ ۵/۱۱/۱۲۸۸ تا ۲۹/۱۲/۱۲۹۹ هيأت وزيران
۱۶/۱۲/۱۴۰۰