آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاحيه روزنامه رسمي کشور درخصوص اشتباه چاپي قانون الحاق يک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل...
۱۶/۱۰/۱۳۹۹
اصلاح ماده ۱۴ سند امنيت قضايي
۰۳/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح رأي شماره ۱۱۷۷ـ ۱۷/۱/۱۳۹۶ ديوان عدالت اداري
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
پيوست‌هاي(۱) و (۲) آيين‌نامه اجرايي ماده(۷) قانون دريايي ايران منتشرشده در روزنامه رسمي شماره ۲۱۴۶۱ مورخ...
۰۴/۱۰/۱۳۹۷
اصلاحيه روزنامه رسمي کشور درخصوص قانون الحاق دو تبصره به ماده(۶۱۷) قانون مجازات اسلامي (کتاب پنجم ـ تعزيرات...
۲۶/۱۰/۱۳۹۶
اصلاحيه در خصوص قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران
۱۷/۰۸/۱۳۹۶
اصلاحيه در خصوص قانون استفساريه ماده (۷۹) قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب...
۱۷/۰۸/۱۳۹۶
اصلاحيه در خصوص قانون تصويب اصلاحات مقررات بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا
۱۷/۰۸/۱۳۹۶